Okulär El- och VA-besiktning i Skåne

Få större koll på elen och avloppet i huset, två viktiga system. Se våra priser!

Är elen och avloppet i bra skick?

När var det senast du kollade elanläggningens skick och försäkrade dig om att allting är korrekt installerat och i gott skick? Har du någon koll på vad för skick avloppet är i just nu?

Det är fullt förståeligt om du inte har koll på hur allting ser ut då det är enkelt för det otränade ögat att upptäcka felaktigheter i elanläggningen eller fel i avloppssystemet. Med Besiktningsbolaget Risberg AB får du en bättre överblick och större förståelse för vilket skick elen och avloppssystemet befinner sig i. Med besiktningsmannens sinnen (syn, lukt och hörsel) undersöker vi de tillgängliga delarna inom elanläggningen och vatten- och avloppssystemet.

Skicka in din bokningsförfrågan

Angående GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.

Prislista el- och VA-besiktning

  • Okulär El- och VA-besiktning

    Fr. 2000:-

Okulär Elbesiktning

Varför elbesiktning?

Har du en bostad med ett gammalt elsystem som du känner behöver ses över? Är det en arbetsplats med ett flertal maskiner som har installerats sedan den senaste elbesiktningen utfördes? Tänk också på att en elanläggning utsätts för slitage med åren, vilket ökar risken för kortslutningar och bränder. Detta kan i sin tur leda till att människor skadas.

Oftast kan du som är otränad inom el inte se bristerna med blotta ögat.

Vad som besiktas?

Besiktningen går ut på att vi testar fastighetens el-central, jordfelsbrytare, säkringar, uttag och kablar. Dessutom tittar vi på befintliga strömbrytare och dosor i fastigheten. Med hjälp av denna besiktning kan vi se skicket på elanläggningen och kan därefter informera dig om elsäkerheten. Vi går igenom de synliga delarna.

Efter elbesiktningen får du som kund ett detaljerat protokoll som är viktigt att ha vid försäljning av. Med protokollet ser du huruvida elanläggningen är säker och vilka fel som behöver åtgärdas.

Okulär VA-besiktning

Varför VA-besiktning?

Är du osäker på skicket för vatten- och avloppssystemet? Kan det vara så att avloppssystemet börjar bli slitet och behöver underhåll? Syftet med den okulära kontrollen av vatten och avlopp är dels att ge dig som kund en större överblick över skicket och dels att underlätta för försäkringsbolag som arbetar med försäkringar för dolda fel med utökat skydd för VA-installationer. VA-besiktning utförs därför ofta i samband med överlåtelsebesiktning.

Vad som besiktas?

Vi utför okulära kontroller över VA-installationer, vilket innebär att kontrollen utförs inom de synliga delarna. Kontrollen grundar sig bedömningar och rekommendationer delvis på säljares uppgifter, delvis på ålders- och försäkringsmässiga avskrivningar men även andra indikationer på fel.