Lägenhetsbesiktning i Skåne

Med oss får du en proffesionell bedömning av lägenhetens skick innan köpet slutförs. Se våra priser!

Lägenhetsbesiktning - din trygghet

En lägenhetsbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av bostadsrättens allmänna skick och status innan köpet slutförs. Det är högt rekommenderat att utföra en lägenhetsbesiktning innan köp då den säkerställer att inga tråkiga överraskningar dyker upp i framtiden, vilket ibland kan innebära en dyr historia.

Uppfyll din undersökningsplikt

Som köpare har man undersökningsplikt vid ett lägenhetsköp då lägenheten köpes i befintligt skick. Undersöker man inte lägenheten ordentligt och inte upptäcker läckage, slitage och andra eventuella problem innan köpet slutförs och kontraktet signeras kan det bli svårt för köparen att hävda sin rätt vid en rättstvist.

Lägenhetsbesiktning är inte obligatorisk men lönar sig för både köpare / säljare och för föreningen för att undvika eventuella rättstvister. Besiktningsmannen hjälper dig med att leta efter dolda fel. Det är fel som man inte kan ses med blotta ögat, exempelvis fuktskador. Därefter skriver besiktningsmannen ett besiktningsprotokoll. Upptäcks några fel gäller det att du som köpare tar ställning och avgör hur man kan lösa problemen och dess kostnader. I det läget kan du troligtvis förhandla med säljaren om priset.

Skicka in din bokningsförfrågan

Angående GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.

Prislista lägenhet

 • Lägenhetsbesiktning

  4500:-

 • Genomgång av viktiga dokument som tex. ritningar eller tekniska beskrivningar.

 • Övriga viktiga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador m.m.

 • Okulär besiktning av samtliga tillgängliga utrymmen samt våtrum.

 • Riskanalys av eventuella brister som inte framkommit vid okulär besiktning.

 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning.

Att tänka på inför lägenhetsbesiktning

 • Utför besiktningen innan köpesavtal signeras

 • Var med och ta foton under besiktningen som bevis på hur det ser ut, men även för att kunna ställa frågor, få råd och reda ut oklarheter

 • Rapportera eventuella skador till besiktningsprotokollet om det inte redan är dokumenterade