Skicka in en bokningsförfrågan för besiktning

Behöver du få en statusbesiktning utförd inför underhållsåtgärder som ska vidtas eller ska du sälja huset och behöver få en överlåtelsebesiktning eller en slutbesiktning gjord, skicka in en bokningsförfrågan!

Kontakta oss

Besiktningsbolaget Risberg AB

Staversvadsvägen 90-36
291 56 Arkelstorp

Telefon: 0707-47 27 47

E-post: info@risbergab.se

Skicka in din bokningsförfrågan

Överlåtelsebesiktning Nivå 1
Överlåtelsebesiktning Nivå 2 (inkl. fuktmätning)
Energideklaration
Dolda fel-försäkring
Statusbesiktning
Entreprenadbesiktning
Slutbesiktning
Garantibesiktning
Överlåtelsebesiktning lägenhet
El och VA-besiktning
Fukt- och riskkonstruktionskontroll
Radonmätning
Areamätning
Köpargenomgång på plats
Köpargenomgång på telefon
Besiktningspaket 1 (säljare)
Besiktningspaket 2 (säljare)
Besiktningspaket 1 (köpare)
Besiktningspaket 2 (köpare)
Övrigt (Skriv i meddelanderutan)
1 plan
1 ½ plan
2 plan
Med källare
Med krypgrund
Betongplatta på mark
Annat än ovanstående, skriv vad i meddelanderutan

Angående GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.