Energideklaration i Skåne

Vi hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i din fastighet. Se våra priser!

Optimera energiförbrukningen och minska utsläpp

Varje kilowattimme som du sparar innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Dessutom kan du spara en hel del pengar på effektivisera din energiförbrukning i fastigheten. Tillsammans med vår samarbetspartner tar vi reda på hur energisystemen i huset samspelar, var i systemet energiförlusterna uppstår samt hur vi kan eliminera dem. Detta är optimalt både för miljön och ekonomin. Detta är viktigt att ta på allvar speciellt då vi har olika klimat som kan ställa till det såsom vinter bl.a.

Vad är en energideklaration

Vid försäljning av en bostad ska en energideklaration finnas med, som berättar hur energieffektiv byggnaden är. Deklarationen registreras sedan hos Boverket och är till för att reducera energibehovet i våra byggnader i Sverige men även förse dig med en tydlig bild av den totala energiprestandan. Den bedöms utifrån vilket energislag som används och i vilken av Sveriges klimatzoner bostaden ligger i. Sverige har 4 klimatzoner. Anledningen till detta är att på ett enklare sätt kunna jämföra bostäder på ett mer likvärdigt sätt, oavsett var du bor och lyfta mer effektiva och miljövänliga energikällor. Dessutom ska energideklarationer som upprättats efter 1 januari 2014 vara märkta med en energiklassning med skalan A-G. En byggnad som lever upp till det krav på energianvändning som ställs idag på ett nybyggt hus får klass C. En energideklaration är giltig i 10 år.

Skicka in din bokningsförfrågan

Angående GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.

Prislista energideklaration

  • Energideklaration

    2490:-

Hur går det till vid en energideklaration?

1 Underlag

För att kunna upprätta en energideklaration behöver energiexperten samla in underlag och utföra en energibesiktning. Underlaget består av:

- uppgifter om byggnadens energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel

- Ritningar för samtliga våningsplan inklusive källare, vind och garage

- OVK-protokoll från senaste utförda OVK-besiktning

- Radonprotokoll om radonmätning har utförts

2 Energibesiktning

Energibesiktning inbegriper installationer i byggnaden samt klimatskal:

- värmesystem och värmecentral, till exempel fjärrvärmeväxlare, oljepanna eller värmepump

- Ventilationssystem, fläktar och aggregat

- Styr- och reglersystem

- Fastighetens belysning

- Ytterdörrar och portar

- Fönster och dess isoleringsförmåga

- Takisolering, väggisolering, isolering mot mark

3 Åtgärder och energiklass

Efter energibesiktning upprättas en energideklaration och den registreras hos boverket. En kopia skickas även till dig som är fastighetsägare. De två viktigaste uppgifterna i deklarationen är förslagen på åtgärder samt byggnadens energiklass. Förutom de två nämnda uppgifterna innehåller energideklarationen även följande: 

- Byggnadens egenskaper

- Byggnadens energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel

- Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) och radonmätning

- Åtgärder som är utförda sedan tidigare energideklaration

Eliminera energiförlusterna med oss

Energi är en rörlig kostnad som varierar beroende på hur mycket energi du förbrukar i hemmet. Med den mängden elektronik som finns i ett hushåll i Sverige kan det uppstå en hel del energiförluster längs vägen. Lägg även till att förbrukningen lär öka drastiskt under kalla vintrar och varma somrar då värmesystem respektive AC:n sätts igång under dessa perioder.