Husbesiktning 

När du köper eller säljer ett hus, gör en nybyggnation eller en omfattande renovering är det rekommenderat att göra en besiktning av hus. Att låta besikta sitt hus är ett bra sätt för att kanske förhandla ner priset, åtgärda brister innan försäljningen eller få bra underlag till ditt försäkringsbolag. Det är också viktigt för byggherrar eller entreprenörer som är ansvariga vid nyproduktion eller för andra byggprojekt. Vi utför rättvisa och oberoende husbesiktningar i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Småland och Halland på både hus, villor och fastigheter, och du kan även kontakta oss för byggnadstekniska frågor.

Besiktning av hus vid köp eller försäljning

När ska man egentligen besikta huset? Och vem är ansvarig för att boka en besiktning av hus? Vem som helst kan egentligen boka en besiktning av hus, och oavsett om säljaren redan har gjort en överlåtelsebesiktning kan du som köpare välja att boka din egen. När man talar om en husbesiktning för privatpersoner är det ofta en överlåtelsebesiktning som nämns, men det finns också andra benämningar.

 

Besiktning vid husköp


Funderar du på att köpa ett hus? En klok åtgärd är att genomföra en egen husbesiktning. För dig som blivande husägare är det viktigt att ha koll på husets skick innan du binder upp dig. Då får du inte bara reda på husets nuvarande skick utan förebygger även obehagliga överraskningar längre fram.

 
Besikta hus efter renovering


Efter en renovering kan det vara extra klokt att göra en husbesiktning, särskilt om du vill dubbelkolla så att företaget du anlitat har gjort ett bra jobb. När man besiktar hus efter en renovering eller vid någon slags ombyggnation kallas detta för slutbesiktning och är viktigt för att se att det är fackmannamässigt utfört.

 

 

Överlåtelsebesiktning vid överlåtelse av bostaden


För dig som säljare är det fördelaktigt att låta göra en överlåtelsebesiktning innan du sätter huset till försäljning. Att visa upp ett besiktigat hus ger köparen förtroende och skapar en tryggare köpupplevelse. Besiktningen tar normalt några timmar beroende på husets storlek och befintliga skick.

Läs mer här om överlåtelsebesiktning.

 

 

Våra tjänster

Överlåtelsebesiktning 7500:-

Läs mer här

Energideklaration
2490:-

Läs mer här

Dolda fel-försäkring
Fr. 7350:-

Statusbesiktning
Fr. 5000:-

Läs mer här

Entreprenadbesiktning
Fr. 5000:-

Läs mer här

Lägenhetsbesiktning
4500:-

El- och VA-besiktning
Fr. 2000:-

Läs mer här

Radonmätning
2500:-

Läs mer här

Areamätning
2500:-

Läs mer här

Köpargenomgång
Fr. 2000:-

Få ett detaljerat besiktningsprotokoll efter besiktningen

Ett besiktningsprotokoll fungerar som ett kvitto på en besiktning av en byggnad eller fastighet. När vi besiktar ditt hus eller din fastighet involverar alltid detta ett besiktningsprotokoll. Generellt sett inkluderar ett besiktningsprotokoll följande huvudpunkter:

 

 

  • Allmän information - Besiktningens datum och tidpunkt samt fastighetens adress och eventuellt fastighetsbeteckning.
  • Besiktningsmannens uppgifter - Namn och kontaktuppgifter på besiktningsmannen och besiktningsföretaget. Eventuell information om besiktningsmannens behörighet.
  • Fastighetsbeskrivning - En översiktlig beskrivning av fastighetens typ och eventuella särskilda egenskaper.
  • Resultat - Detaljerad genomgång av de olika områdena som besiktigats, inklusive byggnadens struktur, tak, fasad, elsystem, VVS, ventilation, och andra relevanta områden. Identifiering och beskrivning av eventuella brister, skador eller säkerhetsrisker.
  • Bilder - Fotografier eller illustrationer som stödjer beskrivningen av de observerade problemen och skicket på fastigheten.
  • Rekommendationer - Eventuella rekommendationer för åtgärder eller reparationer som bör genomföras för att åtgärda de identifierade bristerna.
  • Övrig information - Ytterligare detaljer eller information som besiktningsmannen anser vara relevant.

Få en oberoende besiktning av huset

Att besikta ett hus ger en översikt över byggnadens nuvarande skick och identifierar eventuella problem som behöver åtgärdas. Med en besiktningsman för huset minimerar du risken för kostsamma reparationer och säkerställer att du är medveten om husets skick innan fastighetsaffären äger rum. Vi är godkända experter som utför besiktningar av enfamiljshus, flerfamiljshus, kommersiella byggnader, fastigheter eller andra lokaler och vi är självklart anslutna till SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Kontakta oss

SBR-anslutna och oberoende besiktningstekniker

Besiktningsbolaget Risberg AB inriktar sig på överlåtelsebesiktningar, energideklarationer samt statusbesiktningar. Vi är anslutna till SBR (Svenska byggingenjörers riksförbund) och med oss utförs en besiktning alltid av en SBR-godkänd besiktningsman. Genom att vara SBR-ansluten garanteras du som kund att vi på Besiktningsbolaget Risberg AB har relevant byggingenjörsexamen eller motsvarande, har god erfarenhet från byggbranschen och har genomgått SBR:s utbildning för besiktningsarbete.

 

Att tänka på inför en husbesiktning

 

För att underlätta både för besiktningsmannen och för att göra själva husbesiktningen så effektiv som möjligt, finns det några saker du kan tänka på.

Städa och organisera

Se till att bostaden är ordentligt städad och rengjord samt ta bort föremål som kan blockera åtkomsten till viktiga utrymmen.

Dokument och intyg

Samla alla viktiga dokument såsom bygglov, tekniska ritningar och våtrumsintyg med mera.

Tillgängligheten

Öppna inspektionsluckor, ha en godkänd stege på plats och gör utrymmen som källare, förråd, vind och krypgrund tillgängliga för inspektion.

Vi har utfört ett stort antal husbesiktningar i södra Sverige

Genom åren har vi samlat på oss ett flertal referenser och utfört ett stort antal husbesiktningar. Det har gjort att vi breddat både vår kunskap och vår insikt om de vanligaste problemen men också ett flertal mindre vanliga problem som kan uppstå. Det vi har märkt är att personer som struntar i att besikta hus kan stå för betydligt större och kostsamma problem längre fram, såsom mögel och fuktskador, felaktigt byggda strukturer och tidskrävande tvister.

 


Detta ingår i en husbesiktning:

  • En noggrann besiktning av huset eller fastigheten som utförs av en oberoende besiktningsman.
  • Ett besiktningsprotokoll med all viktig information, bilder och eventuella brister.
  • Möjligheten att köpa till tilläggstjänster som dolda-felförsäkring, radonmätning, fukt och riskkonstruktionskontroll, okulär kontroll av EL & VA.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar en husbesiktning?

Kostnaden för en husbesiktning varierar beroende på olika faktorer, inklusive fastighetens storlek och omfattning av besiktningen. Våra olika husbesiktningar har olika pris beroende på vilken typ av besiktning det handlar om. Kika på våra tjänster för att få en prisbild.

Hur går en husbesiktning till?

En husbesiktning innefattar en grundlig granskning av fastighetens olika aspekter. Besiktningen omfattar vanligtvis både utvändigt och invändigt. Besiktningsmannen dokumenterar eventuella brister, skador och ger en övergripande bedömning av fastighetens skick. Efter besiktningen får du en detaljerad besiktningsrapport.

Vi är stora på husbesiktningar 

 

Vi på Besiktningsbolaget Risberg hjälper dig när det gäller husbesiktning i Skåne. Oavsett vilken typ av husbesiktning du behöver - vare sig det gäller en statusbesiktning, slutbesiktning vid nyproduktion eller en överlåtelsebesiktning vid husförsäljning - står vi till tjänst.

ANGÅENDE GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.