Husbesiktning & fastighetsbesiktning i Skåne

Besiktningsbolaget Risberg AB utför olika slags besiktningar av hus och fastigheter samt hjälper dig med byggnadstekniska frågor. För oss är inga jobb för små eller för stora, kontakta oss idag!
Läs mer om våra tjänster och priser!

Överlåtelsebesiktning 7500:-

Att både köpare och säljare känner till bostadens skick samt risker som finns banar väg för en tryggare affär.

Låt oss utföra överlåtelsebesiktning så minimeras jobbiga överraskningar i efterhand.

Energideklaration
2490:-

 Det är alltid klokt att se över energiförbrukningen, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration.

Dolda fel-försäkring
Fr. 7350:-

En dolda fel-försäkring förser dig med en trygghet. Denna försäkring skyddar dig som säljare om köparen hittar ett dolt fel på fastigheten. Primärt handlar det om att försäkringsbolaget åtar sig att utreda ditt ansvar som säljare.

Statusbesiktning
Fr. 5000:-

Är det dags för underhåll av fastighet? Med oss får du en klar och begriplig överblick över vad som behöver prioriteras och åtgärdas av vår statusbesiktning.  Vi hjälper dig att ta fram en underhållsplan så att du får ett grundligt underlag att stå på.

Entreprenadbesiktning
Fr. 5000:-

(Slutbesiktning / garantibesiktning)
Vill du vara säker på att entreprenaden för huset har utförts korrekt och fackmannamässigt, då kan vi hjälpa dig med slutbesiktningen, men även med garantibesiktningen.

Lägenhetsbesiktning
4500:-

Få full överblick av lägenhetens allmänna status och eventuella brister. Både säljare och köpare har stor nytta av en besiktning.

Vi utför en proffesionell och oberoende överlåtelsebesiktning av lägenheten.

El- och VA-besiktning
Fr. 2000:-

När du ska köpa ett hus är det viktigt att du kontrollerar bostadens elinstallationer och VA-installationer. Med en el- och VA besiktning får du reda på om ditt hus är säkert att bo i. Dessutom minimerar du risken för överraskningar av jobbiga kostnader som lätt kan skena iväg.

Radonmätning
2500:-

Det ända sättet att upptäcka radon är att mäta. Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Behöver du en radonmätning snabbt? För att få ett ungefärligt värde, så kan du göra en korttidsmätning i minst sju dagar. En korttidsmätning är dock bara rådgivande.

Areamätning
2500:-

Vi utför areamätningar av bostäder radhus, villor och lägenheter men även lokaler. Oavsett om du är en privatperson eller en företagare kan du vara säker på att vi hjälper dig.

Köpargenomgång
Fr. 2000:-

Fullfölj din undersökningsplikt som köpare. Få bättre förståelse av eventuella fel, noteringar och upplysningar som finns i besiktningsprotokollet. Vår genomgång sker antingen på plats eller via telefon.

Besiktningsbolaget Risberg AB - låt oss besikta huset

Prioriterar du hemmets välmående och hälsa? vill du upprätthålla fastighetens goda skick? Vi utför besiktning av hus och fastigheter för kunder som antingen ska sälja huset eller vill du genom en statusbesiktning få en bättre överblick över vad som bör prioriteras och åtgärdas för huset? Vi förser dig med underhållsplanen och ger dig ett grundligt underlag för verksamheten. Vi finns i södra och verkar i Skåne, Småland och Blekinge. Dock åtar vi oss uppdrag även längre norrut i Sverige.

Inga jobb är för små eller för stora - Vi utför alla uppdrag.

Kontakta oss

SBR-anslutna och oberoende besiktningstekniker

Besiktningsbolaget Risberg AB inriktar sig på överlåtelsebesiktningar, energideklarationer samt statusbesiktningar. Vi är anslutna till SBR (Svenska byggingenjörers riksförbund) och med oss utförs en besiktning alltid av en SBR-godkänd besiktningsman. Genom att vara SBR-ansluten garanteras du som kund att vi på Besiktningsbolaget Risberg AB har relevant byggingenjörsexamen eller motsvarande, har god erfarenhet från byggbranschen och har genomgått SBR:s utbildning för besiktningsarbete.

Vi vill hjälpa dig att hålla huset i utmärkt skick

Alla hus kan vara friska. Med hjälp av en besiktning och godkända besiktningstekniker får du total koll på var bristerna finns och eventuella problem som kan uppstå i framtiden. Detta gäller oavsett syfte, d.v.s. om du ska köpa hus, sälja hus eller om du som husägare vill göra underhåll av huset och åtgärda samtliga brister. Med våra besiktningar sprider vi kunskap om huset så att du kan sälja / köpa eller underhålla det korrekt.

Hör av dig

Är du intresserad av att få ditt hus besiktad eller din fastighet besiktad? Har du frågor och funderingar gällande fastigheten som du vill få svar på? Kanske vill du veta mer om våra tjänster och priser. Kontakta oss antingen via telefon 0707-47 27 47 eller via formuläret så kan vi reda ut eventuella frågetecken.

ANGÅENDE GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.