TRYGG HUSBESIKTNING I SKÅNE

Vi Besiktar Fastigheter i Skåne

BESIKTA HUSET INNAN DU KÖPER ELLER SÄLJER

Vi utför Husbesiktningar i hela Skåne

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Överlåtelsebesiktning görs vanligtvis när ett hus byter ägare. Det underlättar vid en husförsäljning respektive ett husköp eftersom fastighetens skick kontrolleras in i detalj. Köparen får en överblick om vad som behöver renoveras och vilka ytterligare kostnader husköpet kan innebära. Säljaren i sin tur får en tydligare bild över vad som kan behöva åtgärdas innan det säljs. Vi på Risbergab.se gör säkra och trygga besiktningar för att minimera att du hamna i en tråkig situation när du överlåter bostaden.

HUSBESIKTNINGAR FASTIGHETSBESIKTNINGAR I SKÅNE

TJÄNSTER BESIKTNINGAR

Överlåtelsebesiktning
7500:-

Våra besiktningsexperter är opartiska och anslutna till SBR
(Sveriges Byggingenjörers Riksförbund).

Statusbesiktning
från 5000:-

Våra besiktningsexperter är opartiska och anslutna till SBR
(Sveriges Byggingenjörers Riksförbund).

Entreprenadbesiktning
från 5000:-

Våra besiktningsexperter är opartiska och anslutna till SBR
(Sveriges Byggingenjörers Riksförbund).

Radonmätning
från 3000:-

Med en radonmätning ser man hur omfattande problemet är i fastigheten. 
Radon är, efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer.


Areamätning
från 3000:-

Vi utför areamätningar av bostäder oavsett form som exempelvis radhus, villor och lägenheter men även lokaler. Oavsett om du kontaktar oss i egenskap av privatperson eller företag hjälper vi dig med att ta fram arean åt dig.

Energideklaration
2490:-

Är din fastighet i behov av en energideklaration? Våra medarbetare är certifierade energiexperter och kan se hur din fastighet kan förbättras genom att rekommendera kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Statusbesiktning i Skåne

Vi besiktar många Fastigheter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland och Småland. För närvarande har vi utfört ca 1500 uppdrag med glädje.

Överlåtelsebesiktning i Skåne

Vi har hjälpt många fastighetsköpare och säljare i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland och Småland med Överlåtelsebesiktning.

VI ÄR STORA PÅ HUSBESIKTNINGAR

Vi på Risbergab.se hjälper dig när det gäller husbesiktning i Skåne. Oavsett vilken typ av husbesiktning du behöver – vare sig det gäller en statusbesiktning, slutbesiktning vid nyproduktion eller en överlåtelsebesiktning vid husförsäljning – står vi till tjänst.

Våra besiktningsexperter är opartiska och anslutna till SBR
(Sveriges Byggingenjörers Riksförbund).

FASTIGHETSBESIKTNING

Vanliga frågor och svar

VÄNTA INTE MED ATT ATT KONTAKTA OSS

Boka en Fastighetsbesiktning redan idag!

Kontakt

Telefon 0707-472747

info@risbergab.se