Köpargenomgång av fastighet i Skåne

Med oss kan du känna dig trygg vid köp av fastighet. Se våra priser!

Ta del av besiktningsprotokollet

Har säljare utfört en överlåtelsebesiktning av huset i samband med försäljning, är det viktigt att du som köpare har möjlighet att få ta del av besiktningsprotokollet. I vissa fel kan det vara svårbegripliga termer och oklart vad som menas i besiktningsprotokollet. Dock är det ditt din undersökningspligt att gå igenom besiktningsprotokollet så att du fattar ett välgrundat beslut vid bostadsköpet. Vi på Besiktningsbolaget Risberg AB är auktoriserade besiktningstekniker av SBR och kan hjälpa dig

Vi svarar på dina frågor

Under en köpargenomgång går vi noggrannt igenom besiktningsprotokollet och andra viktiga dokument som är viktiga att läsa igenom gällande bostaden ifråga. Hos oss får du svar på samtliga frågor samt större överblick och förståelse av eventuella fel, brister och risker. För dig som ska köpa bostad rekommenderar vi en genomgång starkt då besiktningsmannen lättare kan redogöra iakttagelser samt se till att eventuella missförstånd och oklarheter undviks. Ställ dina frågor och lyft dina tankar och funderingar, vi vill se till så att du fattar ditt beslut på goda grunder.

Prislista Köpargenomgång

  • Köpargenomgång på plats

    4000:-

  • Köpargenomgång på telefon

    2000:-