Köpargenomgång av fastighet i Skåne

Med oss kan du känna dig trygg vid köp av fastighet. Se våra priser!

Ta del av besiktningsprotokollet

Har säljare utfört en överlåtelsebesiktning av huset i samband med försäljning, är det viktigt att du som köpare har möjlighet att få ta del av besiktningsprotokollet. I vissa fel kan det vara svårbegripliga termer och oklart vad som menas i besiktningsprotokollet. Dock är det ditt din undersökningspligt att gå igenom besiktningsprotokollet så att du fattar ett välgrundat beslut vid bostadsköpet. Vi på Besiktningsbolaget Risberg AB är auktoriserade besiktningstekniker av SBR och kan hjälpa dig

Vi svarar på dina frågor

Under en köpargenomgång går vi noggrannt igenom besiktningsprotokollet och andra viktiga dokument som är viktiga att läsa igenom gällande bostaden ifråga. Hos oss får du svar på samtliga frågor samt större överblick och förståelse av eventuella fel, brister och risker. För dig som ska köpa bostad rekommenderar vi en genomgång starkt då besiktningsmannen lättare kan redogöra iakttagelser samt se till att eventuella missförstånd och oklarheter undviks. Ställ dina frågor och lyft dina tankar och funderingar, vi vill se till så att du fattar ditt beslut på goda grunder.

Skicka in din bokningsförfrågan

Angående GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.

Prislista Köpargenomgång

  • Köpargenomgång på plats

    4000:-

  • Köpargenomgång på telefon

    2000:-