Radonmätning i Skåne

Vi hjälper dig att upptäcka eventuella gasläckage av radon. Se våra priser!

Var rädd om dig och familjen

Radon är, efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Anledningen till detta är att radondöttrar, en radioaktiv gas, fastnar på luftpartiklar och de boende andas in det. Med en radonmätning tydliggörs det om det finns ett problem i fastigheten, men även hur omfattande det är. Vi utför radonmätning och förser dig som kund med ett utförligt protokoll på vad värdena ligger på och vad för eventuella problem som finns.

Skicka in din bokningsförfrågan

Angående GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.

Prislista radonmätning

  • Radonmätning

    2500:-

    Inklusive 2 dosor

Flera anledningar att utföra radonmätning

För hälsa

Alla bostäder och fastigheter bör mätas. I första hand är anledningen hälsoskäl. Radon bidrar till lungcancer och är en vanlig orsak till det i Sverige.

För ekonomi

De fastigheter som löper mest risk är främst småhus, lägenheter med markkontakt eller hus som har byggts med blåbetong. Ett lågt radonvärde kan öka värdet på huset många gånger mer än kostnaden att mäta.

För att kolla gränsvärden

Med en radonmätning ser man hur omfattande problemet är i fastigheten. Uppmäts förhöjda radonhalter behöver en radonbesiktning utföras för att undersöka problemet mer utförligt.