Statusbesiktning i Skåne

Optimera ditt underhåll av huset / fastigheten med en statusbesiktning. Se våra priser!

Vi kan hjälpa dig med en underhållsplan

Har du tagit ledigt från jobbet för att åtgärda diverse problem i huset eller vill du bara veta det allmänna skicket i din fastighet? Oavsett vad kan vi hjälpa dig med att få en tydlig bild av vad som behöver åtgärdas och nödvändiga underhållspunkter. Förutom renovering och ombyggnad kan det också röra sig om installationer av exempelvis el, ventilation och rör. Vi hjälper dig att ta fram alla underlag som behövs för att planera fastighetens / husets underhåll för de kommande åren. Därmed får du också en bättre koll över fastighetsekonomin.

Prislista statusbesiktning

  • Statusbesiktning

    Fr. 5000:-

Varför anlita oss för statusbesiktning?

Anledningarna är många och med oss kan du känna dig trygg i att vi utför en statusbesiktning av ditt hus. Med oss har du stenkoll över husets skick.

Erfarenhet

Vi har flera års erfarenhet inom branschen och håller oss jämnt uppdaterade efter branschens senaste regler, lagar samt utbildar oss inom den nyaste utrustningen och vetenskapen som finns tillgänglig på marknaden. Med detta kan vi möta de höga kundkraven som ställs på oss.

Opartisk besiktning

Med oss kan ni vara säkra på att besiktningen som utförs är opartisk och utförs av en certifierad oberoende besiktningsman. Vare sig du säljer eller köper är vi till för dig som vill vara rakt på sak och uppskattar klara och tydliga besked. Så vill vi att det ska vara så att du som kund känner att du har fått all information.

Enkelt för dig

Ibland kan det bli överväldigande att ta sig an ett hus och göra upp en underhållsplan. Man kan lätt missa olika detaljer. Vi vill göra det enkelt för dig att få stenkoll över fastigheten, dess nödvändiga åtgärder och fastighetsekonomin. Allt för att du ska kunna fatta ett välinformerat beslut på goda grunder.

Hur går det till vid en statusbesiktning

1 genomgång

Först börjar vi med en genomgång tillsammans med dig, din kännedom om fastigheten, tidigare renoveringar etc, och eventuella byggnadsdelar som ni känner extra oro för.

2 Besiktning påbörjas

Under besiktningen undersöks synliga ytor i alla tillgängliga utrymmen enligt vad som är avtalat och utfört enligt rådande myndighetskrav och branschregler.

3 synpunkter

Under besiktningens gång får samtliga parter möjligheten att framföra synpunkter.

4 Slutmöte

Vi meddelar om eventuella brister som upptäckts i konstruktioner och installationer i fastigheten.

5 Utlåtande

Därefter skapar vi ett utlåtande med all information om skicket, brister som upptäckts samt vad som behöver åtgärdas så att du som kund får en stadig grund att stå på vid ditt beslutsfattande.

avslut

Nu har du en tydlig bild av fastighetens byggnadstekniska skick, samt juridiskt underlag som intygar detta.